OTOP นราธิวาส

สบู่นมแพะ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง

133/1 หมู่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

081 5666150, 081 6580802

(Visited 1 times, 1 visits today)