ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายอนันต์ แสงชาตรี

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 กรกฎาคม 2564 / 13.48 น.

นราธิวาส : ดำเนินการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

19 กรกฎาคม 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส เวลา 09.00 น. ณ [...]

16 กรกฎาคม 2564 / 17.03 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

15 กรกฎาคม 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส นายอนันต์ แสงชาต [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์