ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายถาวร เทพสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2565 / 04.20 น.

พช. นราธิวาส จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกลไกเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ….

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชกา [...]

25 พฤศจิกายน 2565 / 02.32 น.

พช. นราธิวาส ร่วมประชุมการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์