ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายอนันต์ แสงชาตรี

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2564 / 23.01 น.

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 ….

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์