ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายถาวร เทพสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กันยายน 2565 / 21.55 น.

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณ [...]

25 กันยายน 2565 / 21.09 น.

พช. นราธิวาส ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565

พช. นราธิวาส ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม [...]

22 กันยายน 2565 / 09.37 น.

จังหวัดนราธิวาส รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชายแดนใต้

จังหวัดนราธิวาส รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์