ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางสาวสุนีย์ มาหะ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2564 / 18.38 น.

พช.นราธิวาสร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 และ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

พช.นราธิวาส ร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหก [...]

29 พฤศจิกายน 2564 / 15.13 น.

พช.นราธิวาส ร่วมกิจกรรม เขย่าทัศน์ นราธิวาสนครเกษตรอินทรีย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โคกบาฆาบือซา

พช.นราธิวาส ร่วมกิจกรรม เขย่าทัศน์ นราธิวาสนครเกษตรอินท [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์